SeeSafe och hållbarhet

SeeSafe tänker grönt och hållbart i allt arbete och alla relationer. Detta gäller från köp till komplett installation hos kunden. Vi har fortfarande mycket att lära och förbättra i vårt hållbarhetsarbete. SeeSafe strävar efter att vara ledande i vår bransch i den gröna omställningen.

SeeSafe hållbarhetsstrategi

Varför jobba med hållbarhet?

Det är helt naturligt för oss att arbeta med hållbarhet.

Det är en naturlig del av vårt DNA och våra värderingar. Vi finns till för våra kunder. Vi har och måste kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Vi tar ansvar för vårt samhälle. De tre nyckelintressenterna är grunden för oss och är oupplösligt sammanlänkade. Vi gör vårt bästa för att skydda de tre. De är grunden för vår existens.

Framtiden ställer stora krav på ESG och på ESG-data. Företagen möter allt större krav på att kunna dokumentera ett grönt fotavtryck från kunder, affärspartners och myndigheter. Vi omfattas dock ännu inte direkt av ESG-rapporteringen då vi är ett så kallat redovisningsklass B-företag. Vi har dock valt att ligga i framkant och upprätta hållbarhetsrapportering. Rapportering följer för räkenskapsår, som är från 1/5 till 30/4.

Vi har valt att använda rapporteringsverktyget Validerat. Vi har bl.a. valde detta då det rekommenderas av vår arbetsgivarorganisation TEKNIQ. Det är en digital plattform som gör det enklare och enklare att skaffa data samt mäta, rapportera och på ett strukturerat sätt arbeta för att dokumentera vårt arbete med den gröna omställningen.

Take Back Koncept

Vi kommer alltid att hjälpa våra kunder att ha den mest uppdaterade utrustningen och med minsta klimatavtryck. Generellt sett har kameror och annan övervakningsutrustning inte ett stort klimatavtryck. Nya tekniker med ett mindre klimatavtryck utvecklas dock snabbt.

Vi har därför tagit fram ett hållbart koncept med fokus på minimal klimatpåverkan. Vi kalder det ”Take back koncept”. Take Back konceptet innehåller två delar:

Vi erbjuder alltid att ta tillbaka kunders uttjänta utrustning och slänga den i korrekta avfallsfraktioner, inklusive elektronikavfall. Vi erbjuder att hyra ut utrustning till våra kunder under en 3-årsperiod. I slutet av perioden kan vi ta tillbaka utrustning, ge råd till kunden om ny utrustning och den nya utrustningens klimatavtryck i förhållande till det nuvarande eller förlänga avtalet, om det inte finns några nya tekniska eller klimatiska förhållanden som kräver en ersättning.

Case-eksempel

Vi ingick ett avtal med en kund som fick stänga butiker, att ta bort all övervakningsutrustning från butikerna. Detta gjordes av våra tekniker. I samband med detta arbete såg man till att sortera all utrustning. En del utrustning var nästan ny och kunde återanvändas medan annan skrotades. Avfall som skulle skrotas kom till våra avfallskärl på huvudkontoret eller lämnade in rätt sopsortering på en återvinningsplats. På så sätt säkerställde vi den bästa återvinningen av utrustning till gagn för vår kund och samhället.

Försändelser

Vi skickar produkter varje vecka runt om i Europa för installation av säkerhetslösningar hos våra kunder. För det ändamålet har vi bl.a. fått specialgjorda flyttkartonger av återvunnet material och som är nedbrytbara.